dr Anna Bodziony

flebolog, radiolog

dr Anna Bodziony

dr Anna Bodziony flebolog, radiolog. 

Kompleksowo zajmuje się diagnostyką i małoinwazyjnym leczeniem chorób żył.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
dr Anna Bodziony jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywała w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Swoją karierę flebologiczną rozpoczęła w Klinice Flebologii w Warszawie, kształcąc się w zakresie diagnostyki obrazowej naczyń żylnych i wykonywania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrzżylnych.

Jest specjalistką w zakresie ultrasonografii, w tym ultrasonografii dopplerowskiej.