Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

W naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klinika Flebologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010498962, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568625 („Administrator”).

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Klinika Flebologii, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@klinikaflebologii.pl.

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie na etapie rejestracji na „Newsletter” lub korespondencji z nami.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

  1. wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter” za pośrednictwem serwisu https://niewydolnosczylnamiednicy.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Na tej podstawie możemy przetwarzać adres e-mail podany przez Ciebie w związku z zapisaniem się do biuletynu informacyjnego „Newsletter”. Ww. dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”;
  2. wypełnienia naszych uzasadnionych interesów, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych) i może obejmować następujące przypadki:
    • prowadzenie z Tobą korespondencji, jej archiwizowanie albo rozpatrywanie skarg. Na tej podstawie możemy przetwarzać dane identyfikacyjne podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, które będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez okres trzech lat od czasu ustania kontaktu;
    • ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu, na innej podstawie albo zbieramy dane w innym zakresie i w związku z tym przetwarzamy je przez inny czas, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

Nasze obowiązki

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych, nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany ani nie przekazujemy do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy lub współpracownicy, czyli osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, np. dostawcy usług teleinformatycznych. Ponadto, odbiorcami Twoich danych mogą być inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe w postaci danych informatycznych, które są zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej podczas używania strony internetowej i mogą być następnie odczytane przy ponownym połączeniu z tą stroną.

Nasze pliki cookies to pliki, które należą do naszego serwisu i będą odczytywane wyłącznie przez nasz serwis. Pliki cookies strony trzeciej to pliki cookies, które są wykorzystywane przez podmiot trzeci na nasze potrzeby.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe (sesyjne) i trwałe.

Tymczasowe (sesyjne) pliki cookies są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego łączysz się z Internetem) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony.

Trwałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich preferencji (np. język) i są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia. Dzięki temu nie musisz ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnych odwiedzin naszego serwisu.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Dzięki plikom cookies możemy dostosować zawartość naszego serwisu do Twoich potrzeb i preferencji. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu poprawnego wykonywania działań administracyjnych, w tym do utrzymania sesji lub konfiguracji serwisu. Pliki te służą ponadto celom statystycznym, co oznacza, że w oparciu o zebrane dane powstają analizy i badania dotyczące wyświetleń naszej strony, które wykorzystujemy następnie m.in. do usprawnienia oraz poprawy jej bezpieczeństwa.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzystasz.

Na naszej stronie używamy następujących, naszych plików cookies:

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies strony trzeciej

Nasz serwis może korzystać z następujących technologii podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies:

Jak usuwać pliki cookies i zarządzać nimi?

Przechowywane w pamięci Twojego urządzenia pliki cookies mogą być w każdej chwili usunięte. Wystarczy, że w tym celu wyczyścisz historię przeglądania w przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Musisz jednak pamiętać, że możesz przez to utracić informacje, które są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (np. preferencje serwisu).

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Safari

Przeglądarka Microsoft Edge

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Opera

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, nie wszystkie funkcje naszego serwisu mogą działać poprawnie.