Categories: Diagnostyka

Home / Diagnostyka
Event

Diagnostyka obrazowa naczyń

Współczesna zaawansowania diagnostyka obrazowa niewydolności żylnej miednicy polega na obrazowaniu morfologicznym (przedstawiającym anatomię pacjenta) oraz dynamicznym (pokazującym rozchodzenie się środka kontrastowego w naczyniach). Te dwa cele osiąga się przy użyciu wenografii tomografii komputerowej (CTV) i wenografii rezonansu magnetycznego (MRV). Pełne badanie wenograficzne w rezonanse magnetycznym zazwyczaj wykonywane jest z użyciem gadolinowego środka kontrastowego. Współcześnie wykonywana...

Event

Diagnostyka ultrasonograficzna

Współczesna ultrasonografia wykorzystująca opcję dopplerowską, to obecnie złoty standard w diagnostyce układu żylnego. Badanie USG Doppler ma wiele zalet, z których najważniejsze to: brak konieczności stosowania środków kontrastowych, obrazowanie układu naczyniowego w czasie rzeczywistym, brak istotnych efektów ubocznych oraz możliwość stosowania na każdym etapie diagnostyki i leczenia. Diagnostyka niewydolności żylnej miednicy powinna zawsze zaczynać się...