dr n. med. Cezary Szary

flebolog, radiolog

dr n. med. Cezary Szary

dr n. med. Cezary Szary – flebolog, radiolog. 

Kompleksowo zajmuje się diagnostyką oraz małoinwazyjnym leczeniem wszystkich chorób żył!

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Współzałożyciel Kliniki Flebologii – wyjątkowej placówki specjalistycznej na mapie Polski, zajmującej się kompleksowo diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób układu żylnego (więcej informacji nt. autorskej filozofii leczenia stosowanej w Klinice Flebologii znajduje się na stronie tutaj).

Doktor Cezary Szary jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w roku 2006, uzyskując Dyplom Lekarza z wyróżnieniem. Od wielu lat praktykuje w Warszawie jako flebolog, zajmujący się kompleksową diagnostyką naczyń, małoinwazyjnym leczeniem niewydolności żylnej kończyn dolnych i niewydolności żylnej miednicy oraz szkoleniem lekarzy w zakresie diagnostyki dopplerowskiej i wykonywania zabiegów wewnątrzżylnych. Jest współautorem nowego systemu klasyfikacji niewydolności żylnej miednicy i kompleksowego oraz przyczynowego modelu leczenia niewydolności żylnej jako całości. Tematem rozprawy doktorskiej doktora Cezarego Szarego było zagadnienie niewydolności żylnej miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów diagnostyczno-klasyfikacyjnych i ich wpływu na metodyczne podejście do leczenia.

Specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej realizował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej, pracując w Zakładzie Radiologii CMKP pod kierownictwem konsultanta krajowego Profesora Jerzego Waleckiego. Następnie pełnił rolę starszego asystenta w Zakładzie Radiologii tamtejszego szpitala. Przez ponad 10 lat szkolił przyszłych specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 2014-2018 pełnił rolę Kierownika Pracowni Centrum Diagnostyki Obrazowej Szpitala Medicover w Warszawie. Obecnie związany jest zawodowo z Pracownią Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycyny Sportowej (CMS) w Warszawie, w której wykonywane są zaawansowane badania diagnostyczne układu żylnego, takie jak wenografia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.