dr n. med. Justyna Wilczko-Kucharska

flebolog, radiolog

dr n. med. Justyna Wilczko-Kucharska

dr n. med. Justyna Wilczko-Kucharska – flebolog, internista. 

Kompleksowo zajmuje się diagnostyką oraz małoinwazyjnym leczeniem chorób układu żylnego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Współzałożyciel Kliniki Flebologii – wyjątkowej placówki specjalistycznej na mapie Polski, zajmującej się kompleksowo diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób układu żylnego.

Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w roku 2008, uzyskując Dyplom Lekarza. Przez ostatnie lata praktykowała w Warszawie jako flebolog, zajmujący się kompleksową diagnostyką naczyń, małoinwazyjnym leczeniem niewydolności żylnej (w tym niewydolności żylnej miednicy) oraz szkoleniem lekarzy w zakresie diagnostyki dopplerowskiej i wykonywania zabiegów skleroterapii. Jest współautorką nowego systemu klasyfikacji niewydolności żylnej miednicy i kompleksowego oraz przyczynowego modelu leczenia niewydolności żylnej jako całości.

Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych realizowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Banacha, pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii pod kierownictwem Profesora Zbigniewa Gacionga, gdzie również ukończyła studia doktoranckie, prowadząc badania na temat genetycznych podstaw nadciśnienia tętniczego.